РАСТОВАР И ДИГАЊЕ НА ПАЛЕТИ ПО СПРАТОВИ (ЦИГЛИ, МАШИНСКИ МАЛТЕР,           ГИПС-КАРТОН, ПВЦ ПРОЗОРИ И СТАКЛО, ПЕСОК.....)

truck icon
truck icon